Despatch bulatan loke yew

JOB DESCRIPTION
penghantar/despatch tekun diperlukan di kedai spare parts berdekatan bulatan loke yew
– kena ada motor sendiri(sewa balik)
– menpunyai lesen motor
– rajin dan nak kerja
– boleh mula segera
– rm1500+++
– HANTAR DAN ANGKAT SPARE PARTS
– HANTAR DAN ANGKAT DOKUMEN
JOB REQUIREMENT
Nationality Preferred Malaysians Only
Gender Preferred All Genders
Language Required Bahasa Malaysia
Own Transport Motorcycle
Experience Level < 1 year Minimum Education Required tahap pelajaran sekolah tidak penting Location Kuala Lumpur Deadline 31 Jul 2018

Kongsi bersama rakan-rakan anda!