Jawatan Kosong Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia 2013

IKLAN JAWATAN KOSONG SECARA SAMBILAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA

(a) Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 
(b) Bilangan Kekosongan : 1
(c) Klasifikasi Perkhidmatan : Pekerja Sambilan Harian (PSH)
(d) Jadual Gaji : RM 54.00 sehari
(e) Syarat-syarat seperti :

i) Warganegara Malaysia;
ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun;
iii) Diploma dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU
iv) Diploma dalam bidang Kejuruteraan Elektronik (Komputer) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN v) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(f) Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan dan berpengalaman dalam :
a) .NET
b) Microsoft SQL Server
(g) Senarai tugas :
1) Merekabentuk dan membangunkan sistem mengikut spesifikasi keperluan dan menjalankan pengujian sistem
2) Menyediakan dokumentasi sistem.
3) Menjalankan penambahbaikan dan penyelengaraan kepada sistem-sistem sediada.
4) Memberi bantuan teknikal dan latihan yang diperlukan oleh pengguna.

Cara memohon
Kepada sesiapa yang berminat,sila hantar permohonan ke alamat di bawah beserta resume bergambar, salinan sijil-sijil berkaitan, dan surat iringan dengan menyatakan jawatan yang dipohon. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.
Hantarkan permohonan di alamat tersebut:

Ketua Pengarah,
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Aras 4, Blok D3, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530 Wilayah Persekutuan Putrajaya
(u.p: Puan Fathiah binti Imaludden / Encik Johari bin Rahmat)

Tarikh Tutup Permohonan: 31 Mac 2013

Catatan Am :
Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Keutamaan akan diberikan kepada calon tempatan iaitu Wilayah Persekutuan Putrajaya dan kawasan sekitarnya.
Sekian, terima kasih