Jawatan Kosong MA dan Jururawat Masyarakat – UITM Kedah

Jawatan Kosong Jururawat

Jawatan Kosong Penolong Pegawai Perubatan dan Jururawat Masyarakat di University Teknologi MARA Cawangan Kedah

SYARAT LANTIKAN

1) PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (GRED U29) (KONTRAK)

Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a)Warganegara Malaysia;
(b)
Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)
Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.

dan

(e)
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

2)
JURURAWAT MASYARAKAT (GRED U19

Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a)
Warganegara Malaysia;
(b)
Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c)
(i)
Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
(ii)
Tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Jururawat Masyarakat yang diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia dan Lembaga Bidan Malaysia;

dan

(d)
Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Atendan Kesihatan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
(a)
Mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas.

Untuk maklumat lanjut sila klik pada pautan ini: Maklumat Iklan Jawatan Kosong UiTM Cawangan Kedah

Untuk muat turun borang bentuk .doc : Borang Jawatan

Untuk muat turun borang bentuk .pdf : Borang Jawatan

Tarikh Tutup Permohonan: 2 April 2013