Kerja Kosong Engineer & Penyelia Tapak

Engineer
– Penyelia Tapak
• Memastikan semua ujian yang akan dijalankan oleh Kontraktor mengikut spesifikasi, Rang Undang-Undang daripada Kuantiti dan apa-apa ujian yang perlu bagi pematuhan penuh dengan kerja-kerja awam / struktur.

• Bertanggungjawab untuk perancangan keseluruhan tapak pembinaan, aktiviti pembinaan, pengurusan, operasi, semua laporan yang berkaitan, mesyuarat tapak dan penyiapan kerja pada masa dan dalam bajet.

• Menyelaras dengan sub-kontraktor projek itu untuk kerja-kerja projek dan menyelia bertugas kerja harian dan memastikan masa-lineness.

• Memastikan kelancaran pelaksanaan dan kecekapan kerja-kerja pembinaan dengan mematuhi dasar kawalan kualiti, mengikut spesifikasi standard, petunjuk kualiti, peraturan-peraturan keselamatan di tapak dan obligasi kontrak.

• Berurusan dan susulan rapat dengan pelanggan projek / Jurutera / Perunding dalam kehendak projek perlu atau pindaan.

• Bertanggungjawab ke atas pengurusan projek keseluruhan dengan memastikan setelah selesai masa dan bajet yang ditetapkan oleh pihak pengurusan dengan pematuhan penuh kepada kualiti, piawaian keselamatan dan syarat-syarat kontrak.

• Bertanggungjawab untuk merancang, mengurus dan memastikan pelaksanaan dan pemantauan projek-projek yang diberikan sejak dari awal lagi untuk siap dalam tempoh masa yang tertentu dan kualiti yang dikehendaki lancar.

• Mewujudkan satu proses komunikasi yang teratur dan berkesan dengan sentiasa berkomunikasi kepentingan kerja yang berkualiti kepada subkontraktor dan pekerja.

• Memahami bagaimana untuk menyampaikan maklumat sukar / sensitif dgn bijaksana

• Mana-mana tugas-tugas lain yang mungkin diberikan dari masa ke masa seperti yang diarahkan oleh pihak pengurusan.

Job Info:

  • Salary: RM 1 500 per month
  • Job Type: Executive
  • Contract Type: Full-time
  • Experience Level: 1-3 years
  • Category: Admin/Data Entry | Engineering | Construction
  • Job Location: Penang (Sungai Pinang)
  • Application Deadline: 30 Apr 2015
  • Email Address to Receive Resumes: [email protected]